Fafúvós tanszak

A tanszak múltja és jelene

Összeállította a zeneiskola jubileumi tanéve alkalmából: Szemes Zsuzsanna tanszakvezető 


A tanszak tanárai jelenleg: 

Fátrai Gabriella

Gombásné Czika Magdolna
Hajas Szilárd
Löffler Marianna

Molnár Péter
Pintér József Sándor
Szemes Zsuzsanna
Tombor Beáta
Tombor Krisztián
Vecsey Ervin

fagott, furulya, fuvola
fagott, furulya
fuvola
fuvola
klarinét
oboa, klarinét, furulya
oboa, furulya
klarinét, furulya
klarinét, szaxofon, furulya
klarinét, ütő   


Tanáraink a korábbi időkből:

Bodnár Benedek
Buzásné Rezsőfi Lívia
Dóczi István
Egyed József
Kiss Ferenc
Körmendi Katalin
Környei János
Kövi Szabolcs
Németh Judit
Németh Róbert
Simkó Mihályné Szilvásy Aranka
Somogyi Miklós
Szilvásy Károly
Szilvásy Lászlóné Németh Gabriella
Szűcs József

klarinét, furulya
fuvola
fagott
oboa, klarinét
oboa
fuvola
klarinét, fuvola
fuvola
oboa, furulya
klarinét, szaxofon
furulya
fagott
fagott
fuvola
klarinét

Németh Judit oboa, furulya tanárnőt 80. születésnapja alkalmából Uher Bertalan Intézményegység-vezető köszönti 2015-ben
Németh Judit oboa, furulya tanárnőt 80. születésnapja alkalmából Uher Bertalan Intézményegység-vezető köszönti 2015-ben

Tanszaki hangversenyek

A tanszakon több évtizedes hagyomány, hogy tanáraink hangversenyeket szerveznek saját növendékeiknek. Amíg kisebb létszámú volt a zeneiskola, addig több tanszak növendékei léptek fel együtt, majd a létszám növekedésével különválva szervezte a fafúvós tanszak saját koncertjeit. Jelenleg olyan nagy létszámmal működünk, hogy minden tanár külön-külön műsort állít össze, valamint félévenként tartunk egy-egy közös hangversenyt is.

Különös figyelmet fordítunk a "B" tagozatos gyerekekre, akik nagyon tehetségesek és zenei pályára készülnek. Ők emelt óraszámban tanulják a választott hangszert, vizsgájuk is emelt szintű, valamint külön hangversenyt szervezünk nekik.

Pintér József Sándor növendékeinek tanszaki hangversenye 2014.
Pintér József Sándor növendékeinek tanszaki hangversenye 2014.
Löffler Marianna tanszaki hangversenye 2016.
Löffler Marianna tanszaki hangversenye 2016.

Kalandozások a hangszerek birodalmában

A zeneiskola életében fontos esemény a "Kalandozások a hangszerek birodalmában" néven futó rendezvénysorozat. Az általános iskolások 3.4. osztályainak részére szerveződött az esemény, melyen minden tanszak más-más alkalommal mutatkozik be. 


A fafúvósokra általában tavasszal kerül sor. Növendékeink segítségével mutatjuk be a hangszereket. A tanárok rövid ismertetővel készülnek, a diákok pedig hangszeres előadással. Izgalmas része a műsornak, amikor a nézőknek kell kitalálni hang alapján, a korábbiakra emlékezve, milyen hangszert is hallanak. A bemutatott hangszerek: a furulyacsalád egy része (alt, szoprán, szopranino), piccolo, fuvola, oboa, angolkürt, klarinét, szaxofon, fagott, fagottino.

Fafúvós kalandozás 2014.
Fafúvós kalandozás 2014.

Kakaókoncertek, hangszerbemutatók

A tanszak növendékei minden évben aktívan vesznek részt a zeneiskolai és iskolán kívüli rendezvényeken. A Csermák -napok keretében minden évben sor kerül hangszerbemutatókra az óvodások és az általános iskolások 1.2. osztályainak is. Ezen kívül a gyerekek minden évben szerepelnek hangszerbemutatókon, a Kozmutza iskolában Veszprémben, Balatonfűzfőn, valamint a tagintézményekben Herenden és Nagyvázsonyban.

Fafúvós Együttes


Pintér József Sándor nevéhez fűződik a karácsonyi hangversenyeken rendszeresen fellépő fafúvós együttes megalapítása 2003-ban. A karmesteri szerepet Pintér József Sándor vállalta, míg a tanszak tanárai a felkészítésben kapnak fontos szerepet. Ennek elődjeként a korábbi években kis kamaracsoportok léptek fel. A kisegyüttesek létrehozása Szilvásy Lászlóné Németh Gabriella fuvolatanárnőhöz kötődik, majd a tanszak tanárai követték példáját.

2015. Karácsonyi hangverseny
2015. Karácsonyi hangverseny

Kicsinyek Versenye

Azért jött létre, hogy a legkisebbek is megmutathassák, mit tudnak, átélhessék a versenyzés izgalmait. Ezen a versenyen az aktuális évben és az 1-2 évvel korábban kezdők vesznek részt. Minden növendék lehetőséget kap valamelyik versenyen való részvételre.

A házi verseny 2010-től 2 évente megrendezésre kerül. A jól sikerült verseny öröme további munkára sarkallja a gyerekeket. Érezhetik, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét, és további célok megvalósítására ösztönöz.

A 2017. évben megrendezésre kerülő versenyen több mint 50 résztvevő versenyzett. A zsűri tagjai régi "Csermákos" növendékek, Török Ágnes (fuvola) és Juhász Rebeka (oboa) voltak. Ettől az évtől a rendezvény felvette a Kis Zenészek Versenye nevet.

 "Szűcs József" Fafúvós Emlékverseny

1998-tban alakult Szűcs József klarinéttanár emlékére, aki a zeneiskola életében fontos szerepet töltött be.

Az első Szűcs József Fafúvós Emlékverseny 1998-ban indult. Előtte Fafúvós Háziverseny néven zajlott. Jelenleg még házi versenyként működik, de a jövő tanévtől a tervek szerint regionálissá terjesztjük ki a környező megyék bevonásával. A 2017/18-as tanévben fuvola, klarinét, szaxofon szakos növendékek versenyezhetnek, míg a 2018/19-es tanévben a furulya, oboa és fagott szakos gyerekek mérhetik össze tudásukat regionális szinten.

Az 2001-ig évente megrendezte a tanszak, majd az azt követő időszakban 2 évenként került rá sor. A mai napig 12 rendezvény volt ezen a néven.

Egyed József oboaművész-tanár a zsűri élén 2016.
Egyed József oboaművész-tanár a zsűri élén 2016.

Rendszerint 45-65 közötti létszámban versenyeztek a gyerekek. Neves zsűritagok értékelték a növendékeket: Szilvásy Lászlóné, Buzásné Rezsőfi Lívia, Egyed József, László Attila, Bödei Tamás, Erdélyi Ágnes, Horváth Zoltánné, Vecsey Ervin, Demel Eszter, Végvári Gábor, Kovács Ágnes, Döbrönte Ágnes, Kendeh Gusztáv, Molnár Péter, Varga Endre, Bodnár Sándor, Dóczi István.

„Szűcs József” Fafúvós Emlékverseny 2016.
„Szűcs József” Fafúvós Emlékverseny 2016.

Írisz kisegyüttes

Az együttest Békei Natália zongoratanárnő alapította, ma már Ruha Arnold szolfézs szakos tanárunk is segíti munkáját. Ebben az együttesben évek óta szerepelnek fafúvós hangszerek is, rendszerint fuvola és oboa. A gyerekek adottságuknak megfelelő szóló szerephez jutnak. Rengeteg fellépést vállalnak, az iskola együttesei között jelentős szerepet kapnak. A zeneiskola adventi hangversenyén minden alkalommal szerepelnek megalakulásuk óta.

Ifjúsági Fúvószenekar

A zenekar jelenleg újraalakulását éli. 2016-ban a korábbi Ifjúsági Fúvószenekar megszűnt, a tagok kiöregedtek, a karnagy nyugállományba vonult. Korábbi neves karnagyok voltak Környei János, akinek nevéhez fűződik a zenekar megalapítása, és Szuromi Miklós, akinek nagy segítségére volt évtizedeken keresztül Lambert Zsuzsanna. A zenekart pártfogásába vette az 1980-as években az Ernst Thälmann Veszprém Megyei Úttörőház, akinek vezetője, Wohlfahrt Zsuzsanna szintén támogatta az akkori fúvószenekart. A múltban rengeteg zenei tábor, versenyek, fellépések zajlottak belföldön és külföldön egyaránt. Nagy múlt, nagy sikerek, rengeteg élmény a tagoknak. 

A 2016-17-es évben teljesen új alapokról indul a zenekari élet. A karmesteri pálcát Zeitler Dénes katonazenész és trombitatanár vette át. A repertoárt az új tagok képességeinek megfelelően állítja össze. A tagok mindannyian az idei évben kezdték a zenekari munkát. A tanévet megelőző nyáron alakuló zenekari tábort tartottunk a zeneiskola épületében. A fafúvós tanárok nagy segítségére voltak a karmesternek, szólampróbákat tartottak, így elősegítve a darabok könnyebb betanulását. Ezen a nyáron nagyrészt első igazi fellépésükre készültek, amely a 2016. évi karácsonyi koncert volt. A sikeres és színvonalas szereplés további terveket szült. Készülnek a tavaszi hangversenyre, valamint kisebb fellépésekre a városban.

Versenyek országszerte

Sistrum Regionális Verseny 2014.
Sistrum Regionális Verseny 2014.
Megyei Fafúvós-találkozó, Várpalota 2017.
Megyei Fafúvós-találkozó, Várpalota 2017.

A tanszak növendékei rendszeresen szerepelnek megyei fafúvós-versenyen Várpalotán, Ajkán, Regionális-versenyen Szombathelyen, Győrben, országos versenyen korábban Tiszaújvárosban, jelenleg Sopronban, Pomázon, Balassagyarmaton, hangszeres-találkozókon Budapesten.

Megyei Furulyaverseny, Ajka 2016.
Megyei Furulyaverseny, Ajka 2016.
Megyei Furulyaverseny, Ajka 2016.
Megyei Furulyaverseny, Ajka 2016.

Szakmai nap a jubileumi tanévben

A fafúvós tanszak a 100. tanév alkalmából szakmai napot szervezett 2016-ban. A népszerű rendezvényen zenei pályát választó egykori növendékek, jelenlegi és korábbi években tanító kollégák adtak színvonalas hangversenyt és nyilatkoztak szóban a zeneiskolai élményeikről. Többek között Németh Judit, Szilvásy Lászlóné, Egyed József, Kerekes Blanka, Varga Borbála, Kövi Szabolcs, Bodnár Benedek, Gombásné Czika Magdolna, Pintér József Sándor, Löffler Marianna, Tombor Beáta, Hajas Szilárd, Unghváry Eliza. Sok olyan régi növendék is ellátogatott az eseményre, akik nem a zenei pályát választották hivatásul.